Leerbedrijf

Een belangrijk onderdeel van de opleiding zal plaats vinden in een leerbedrijf. De student zoekt een bpv-plek (stage) in een leerbedrijf, wil dit niet lukken dan kan men de school om hulp vragen. Maar de leerling zal zelf zijn/haar beste beentje voor moeten zetten. Met de bpv-plek(stageplek) wordt het jaar door contact gehouden. De erkende leerbedrijven kunt u vinden op https://www.s-bb.nl

 • 1  dag per week ( 46 weken per leerjaar) minimaal 20% van de lesuren.

Oudercontacten

Wij staan het gehele jaar open voor vragen omtrent de opleiding en dergelijke. Indien u wenst kunt u een persoonlijk gesprek aanvragen.

De dagindeling

De lessen beginnen ’s morgens om 9.00 uur tot ’s middags 17.00 uur. Wij verwachten dan ook dat de leerlingen om uiterlijk 08:45 uur op school aanwezig zijn. Wij hanteren drie pauzes per lesdag, Ochtend 15 min. Middag 45 min. Namiddag 15 min. Tijdens de pauze wordt verwacht dat je op school blijft.

Activiteiten ter verbetering van het onderwijs

Onze leerkrachten zullen er zorg voor dragen om optimale resultaten te behalen. Regelmatig zullen er interne kwaliteitscontroles plaats vinden om te kijken of we het onderwijs kunnen verbeteren. Leerlingen worden gevraagd aan het einde van de opleiding zijn/haar mening te geven aan de hand van een vragenformulier.

Wij besteden als opleiding aandacht aan de volgende onderdelen:

 • werken aan een goede werkhouding.
 • werken aan een goede studiehouding
 • werken aan productinformatie
 • zorgverbreding voor de student die extra begeleiding kan gebruiken.

Een aantal praktische zaken en regels

 • bij ziekte dient de leerling (voor 10:00 uur) afgemeld te worden door de ouder/verzorger.
 • er worden presentielijsten bijgehouden door de leerkracht.
 • iedereen draagt bedrijfskleding in de vorm van een schort.
 • de materialenset dient iedere dag compleet op school aanwezig te zijn
 • de school is niet verantwoordelijk voor diefstal, verlies of beschadiging van de eigendommen van de student.  Iedereen krijgt een kluisje toegewezen waarin men de spullen kan bewaren.(slotje dient men zelf aan te schaffen)
 • op school wordt gebruikt gemaakt van een opruimrooster.
 • indien de leerling extra vrij wil, moet dit overlegd worden met de schoolleiding en vragen wij de goedkeuring van ouder/verzorger.
 • wanneer men schade toebrengt aan de eigendommen van school dient men dit te melden. Ouders kunnen eventueel aansprakelijk gesteld worden.

Studiefinanciering/tegemoetkoming studiekosten

Tot je 18e jaar krijg je kinderbijslag. Tevens bestaat de mogelijkheid om reiskostenvergoeding vanaf 16 jaar via DUO aan te vragen.

Wij zijn een Rijks- erkende opleiding, dat wil zeggen dat je vanaf 18 jaar en ouder in aanmerking kunt komen voor studiefinanciering en OV- jaarkaart.

Belastingaftrek studiekosten.

Als je een studie volgt voor je (toekomstige) beroep, mag je de studiekosten aftrekken van de inkomstenbelasting. Het gaat om kosten boven € 500,-met een maximum van € 15.000,-. Aftrekbaar zijn bijvoorbeeld; lesgeld, studieboeken, vakliteratuur en andere zaken die nodig zijn voor de opleidingen. Dit is niet mogelijk wanneer je studiefinanciering ontvangt of als je recht hebt op studiefinanciering(ook al maak je hiervan geen gebruik).

Contactgegevens

Kappers College Limburg
Stationsplein 10
6131AT Sittard
046 - 451 34 49
info@kapperscollegelimburg.nl
www.kapperscollegelimburg.nl

Openingstijden Salon

Maandag:  Gesloten
Dinsdag:         09.00 uur tot 16.15 uur
Woensdag:     09.00 uur tot 16.15 uur
Donderdag:    09.00 uur tot 16.15 uur
Vrijdag:         09.00 uur tot 16.15 uur
Zaterdag & Zondag: Gesloten