MBO 3 Haarstylist Allround

2 jarige BOL opleiding

Beroeps opleidende leerweg

De opleiding start in september. De lessen vinden 5 dagen per week plaats, op maandag t/m vrijdag van 9.00 – 17:00 uur. Vakanties en vrije dagen worden in overleg met de leiding vastgesteld en ingeroosterd, jaarlijks totaal 5 weken vakantie en 10 vrije dagen.

Modellen

Je dient zelf zorg te dragen voor de tentamen- en examenmodellen. Tijdens de opleiding heb je 12 examenmodellen nodig, welke gedurende de trainingsperiode wekelijks beschikbaar moeten zijn.

Praktijk

De opleidingssalon van de school is een grote kapsalon. Hier voer jij zelfstandig onder begeleiding alle vaktechnische handelingen uit die in een kapsalon voorkomen. Van trendy tot klassiek, dames- en heren kapsels. Je leert het allemaal. Demonstreren, uitleggen en leren. Onze docenten doen het graag mits jij de lessen stipt volgt, goed gehumeurd bent en leergierig. Zij bieden jou alle hulp die je nodig hebt. Niets is hen teveel.  Jouw diploma is onze beste reclame.

Theorie

Natuurlijk wordt er ook aandacht besteed aan de theoretische kennis van het kappers vak. Een mooie geknipte coupe, of een correct kleur advies geven kunnen alleen tot stand komen als je over de nodige theoretische achtergrond beschikt.

Voor het volgen van de theorielessen en het maken van opdrachten en/of portfolio is een laptop noodzakelijk.

Leren in de praktijk

In de beroeps opleidende leerweg moet elke deelnemer stage lopen in een door het SBB (Samenwerkingsorganisatie beroepsonderwijs bedrijfsleven) erkende kapsalon. Hiernaar kun je zelf op zoek, deze staan vermeld op de site van SBB (zie link). Onder begeleiding van een deskundige kun je hier direct de opgedane kennis in de praktijk brengen en verder uitbreiding. Mocht je geen stage plek gevonden hebben bij aanvang van het schooljaar geef je dit aan bij de Directie van School. Tijdens de stage periode blijft het KCL je voortdurend begeleiden.

Kosten voor de tweejarige beroepsopleiding cohort 2021/2023

1e schooljaar
Inschrijfgeld € 175,00
Lesgeld per maand (12 maanden) € 315,00

Entreegeld*

  • Keuzepakket 1 Keuzedeel (Imagestyling) & (Klantcontact en verkoop)
  • Keuzepakket 2 Keuzedeel A (Klantcontact en verkoop) & B (Oriëntatie op Ondernemerschap)
€ 2985,00
2e schooljaar
Lesgeld per maand (12 maanden) € 315,00
   

De entree gelden kunnen door prijsindexveranderingen gewijzigd worden.

*   Entreegeld bevat een voor de opleiding noodzakelijke materialenset en studiemateriaal.

Per keuzepakket is er een minimale inschrijving benodigd van 8 leerlingen. Mocht dit niet behaald worden vervalt dit keuzepakket en wordt er automatisch gekozen voor het andere keuzepakket.

Examengelden worden apart in rekening gebracht. KCL is hierin afhankelijk van derden.

Kosten voor de examens cohort 2021-2023

10 Theorie examens € 45,00 per onderdeel
Proeve 1 € 225,00
Proeve 2 € 175,00
Proeve 3 € 225,00
Proeve 4 € 175,00
Keuzedeel A: Barbier* n.n.b.
Keuzedeel B: Visagie* n.n.b.
Keuzedeel C: Orïentatie op Ondernemerschap* n.n.b.
Portfolio beoordeling € 145,00
6 Schoolexamens € 35,00 per onderdeel

*tarieven voor deze onderdelen nog niet bekend.

Prijzen onder voorbehoud. (wijzigingen mogelijk)

Open Dag

OPEN DAG KCL zaterdag 22 januari 2022

van 10.00 uur t/m 13.00 uur

Schrijf u in:  info@kapperscollegelimburg.nl

Examendata

16-11-2020
Schoolexamen dames knippen en föhnen

14-12-2020
Schoolexamen slagleggen boucleren en omvormen

08-03-2021
Proeve 4 -lang haar (STEBB)

19-04-2021
Schoolexamen heer gedekt knippen en föhnen

31-05-2021
Schoolexamen knippen heer kort en barbier

21-06-2021
Proeve 3 -knippen/stylen van een heer (STEBB)

19-07-2021
Proeve 2 -kleuren/snijden/föhnen (STEBB)

30-08-2021
Proeve 1 -permanenten/knippen/watergolven (STEBB)

18-01-2021 / 17-05-2021 / 21-09-2021
Theorie examen (STEBB)

 

Contactgegevens

Kappers College Limburg
Stationsplein 10
6131AT Sittard
046 - 451 34 49
info@kapperscollegelimburg.nl
www.kapperscollegelimburg.nl

Openingstijden Salon

Maandag:  Gesloten
Dinsdag:         09.00 uur tot 16.15 uur
Woensdag:     09.00 uur tot 16.15 uur
Donderdag:    09.00 uur tot 16.15 uur
Vrijdag:         09.00 uur tot 16.15 uur
Zaterdag & Zondag: Gesloten